Xodimlar

Buxoro davlat universiteti qo'shma ta'lim dasturlarini muvofiqlashtirish bo'limi xodimlari

Olim Rahimov

Bo'lim boshlig'i

Email: 

oraximov@mail.ru

Nigina Fuzaylova

BuxDU & Vatel talabalari uchun mas'ul xodim

Email: niginafuzaylova@gmail.com

Bektosh Norov 

Dekan o'rinbosari

Email: bektoshnorov1995@gmail.com

Nasibabonu Akramova

BuxDU & QFU talabalari uchun mas'ul xodim

Email: nasiba1896@gmail.com