Xodimlar

Buxoro davlat universiteti qo'shma ta'lim dasturlarini muvofiqlashtirish bo'limi xodimlari

Olim Rahimov

Bo'lim boshlig'i

Email:

oraximov@mail.ru

Nigina Fuzaylova

BuxDU & Vatel talabalari uchun mas'ul xodim

Email: niginafuzaylova@gmail.com

Bektosh Norov

Dekan o'rinbosari

Email: bektoshnorov1995@gmail.com

Mokhigul Jo'rayeva

Assistant

Email: mokhiguljoint@gmail.com

Nasibabonu Akramova

BuxDU & QFU talabalari uchun mas'ul xodim

Email: nasiba1896@gmail.com

Sukhrob Saidov

BuxDU & Sofiya talabalari uchun mas'ul xodim

Email:sukhrobjoint@gmail.com

BuxDU va HIT qo'shma ta'lim dasturlari professor-o'qituvchilari

Umida Umarova

Lecturer

Course Title: Discrete mathematics

Furkat Khayriyev

Lecturer

Course Title: Numeral Analysis

Mahsuma Ismoilova Lecturer

Course Title: Web Technology

Jura Jumayev

Lecturer

Course Title: Elective Course